Home»Kennisbank

Kennisbank

Dankzij het Open Netwerk Overijssel wordt veel nieuwe kennis verworven. ASK maakt deze kennis overdraagbaar door deze te delen via haar digitale kennisbank. Deze kennis is voor alle Overijsselse inwoners, organisaties en gemeenten toegankelijk. Iedereen kan deze kennis gebruiken voor eigen en vergelijkbare initiatieven.

Aangezien ASK nog in de opstartfase zit, is de kennisbank momenteel nog niet gevuld.

Kennisplein
Vanuit de samenleving ontstaan vragen over bepaalde thema’s. Inwoners, organisaties en gemeenten met éénzelfde vraagstuk kunnen gezamenlijk hieraan werken in een zogenaamde werkgemeenschap. Deze werkgemeenschap kan ondersteund worden met een digitaal kennisplein. Op deze kennispleinen kunnen de betrokkenen communiceren en ervaringen en kennis delen.

Momenteel zijn onderstaande Kennispleinen actief, om deze te kunnen bezoeken bent u een inlogcode nodig:

 

Samen Actief
In 12 gemeenten worden op verschillende manieren actieve senioren ingezet om (eenzame) inactieve senioren te stimuleren en letterlijk en figuurlijk bij de hand te nemen om samen te gaan bewegen.
 
 
Schoolbuurtplein
Op een aantal vrij toegankelijke schoolpleinen wordt in 11 gemeenten door school/buurtwerkgroepen een kwaliteitsimpuls gegeven aan het spelen, bewegen, sporten, leren en ontmoeten.
 
 
Sociaal Vitaal
Bij het project Sociaal Vitaal staat in 11 gemeenten het inrichten van een sociale vitale kleine kern centraal. Uitgangspunt hierbij is om lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid te optimaliseren, zodat iedereen zo lang mogelijk actief aan de samenleving kan deelnemen en een zo zelfstandig mogelijk leven kan leiden.
 
 
Sport en Jeugdhulp scoren samen
Vanuit een structureel samenwerkingsverband wordt in 13 gemeenten beoogd dat de zorg meer oog krijgt voor de pedagogische waarde van de sportvereniging, en de sportvereniging meer inzicht krijgt in haar invloed op de opvoeding van kinderen en jongeren.
 
 
Zorg voor Sport en Bewegen
In 14 gemeenten is men bezig met het realiseren van een ketenaanpak tussen de eerstelijnszorg en de sport (de zgn. nulde lijn) ter voorkoming dat mensen na een behandeling/consult weer terugvallen in hun oude ‘klachten’.
 
 
Omgevingswet
De komst van de omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt wetten, wetsartikelen, ministeriële regelingen en algemene maatregelen van bestuur voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.
De wet moet ook meer ruimte bieden voor particuliere ideeën en treedt in 2019 in werking.
 
 

Wie zorgt er later voor jou?
Zes gemeenten ontwikkelen samen met het team ‘Wie zorgt er later voor jou?’ nieuwe vormen van samenwerking en ondersteuning voor mensen en organisaties. Hierdoor kunnen mensen zelf de regie pakken om zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen en functioneren, ook als de zorgbehoefte toeneemt.

 

100 dagen luisteren
 
 
Netwerk HSP
 
 


Heb je op een bepaald thema een vraag, behoefte aan meer informatie of een nieuw netwerk, laat dan een reactie achter via de Helpdesk.

Artikel doorsturen

Geef uw gegevens en de gegevens van de geadresseerde op om een e-mail te sturen met een verwijzing naar het artikel.

U kunt ook eventueel een persoonlijke boodschap toevoegen.


Uw gegevens

Uw naam*
Uw e-mailadres*

Geadresseerde

Naam*
E-mailadres*

Uw boodschap


* Verplicht veld